Spelling

D/t-fout: 'word' of 'wordt'?

Bij de ‘ik’-vorm komt er geen -t achter de persoonsvorm. Bij de tweede (jij) en derde persoon (hij/zij/het) wel. Het is dus “Ik word gebeld” en “Hij/zij wordt gebeld”. Er is echter een uitzondering: als ‘jij/je’ achter de persoonsvorm staat, dan komt er geen -t achter de persoonsvorm. Bijvoorbeeld: “Als ik jou sla, dan word je boos”. 

 

Verkeerd gebruik van hoofdletters

Sommige mensen schrijven “u” onterecht met een hoofdletter. “Ik heb U gebeld” is incorrect. Dit moet “Ik heb u gebeld” zijn.
Daarnaast schrijf je sommige afkortingen wel met een hoofdletter (HBO), terwijl je andere afkortingen juist met kleine letters schrijft (cv). Veel mensen schrijven de afkorting van curriculum vitae (cv) onterecht met hoofdletters. Als kop van je cv wordt ‘Curriculum Vitae’ doorgaans wél met hoofdletters geschreven.

 

Samenstellingen: één, twee of drie woorden?

Nederlands is een synthetische taal. Dit houdt in dat we woorden zo veel mogelijk aan elkaar schrijven. Veel mensen zijn echter geneigd om van een samenstelling twee of meer losse woorden te maken door onterecht spaties in te voegen. Samenstellingswoorden van twee of meer woorden schrijven we, in tegenstelling tot het Engels, aan elkaar. Het is dus 'driesterrenrestaurant' en niet ‘drie sterren restaurant’ of ‘drie sterrenrestaurant’. In het Engels worden woorden vaak wel los van elkaar geschreven. Dit kan voor verwarring zorgen als de Engelse vertaling van de samenstelling los van elkaar wordt geschreven. In het Nederlands schrijf je bijvoorbeeld ‘risicoanalyse’ in plaats van ‘risico analyse’, terwijl ‘risk analysis’ in het Engels twee losse woorden zijn.

 

Verbindingsteken: wel of geen streepje ertussen? 

Bij verschillende woordcombinaties gebruik je een koppelteken, waaronder samenstellingen met afkortingen, cijfers of symbolen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
Afkortingen: ‘HBO-instelling’ (fout: HBO instelling) of ‘pr-afdeling’ (fout: PR afdeling). 
Cijfers: 50-jarig huwelijk (fout: 50 jarig)
Symbolen: &-teken of @-symbool

Daarnaast wordt er ook een verbindingsteken gebruikt wanneer er sprake is van klinkerbotsing. Dit houdt in dat twee op elkaar volgende klinkers samen een andere klank kunnen vormen. Hierbij valt te denken aan ‘televisie-uitzending’. Wanneer hier geen sprake van is, zoals bij ‘videoapparatuur’, schrijf je de samenstelling gewoon aan elkaar.
Verder zijn er ook samenstelling waarin buitenlandse woorden gebruikt worden. Als beide woorden buitenlands zijn, dan schrijf je de samenstelling met verbindingsteken. Bijvoorbeeld: “all-inclusive” of “black-out”. Je schrijft de samenstelling aan elkaar wanneer slechts één woord buitenlands is en het andere woord Nederlands. Bijvoorbeeld: “computerprogramma”.

 

Cijfers

Cijfers tot en met twintig schrijf je doorgaans voluit. Daarboven is het gebruikelijk om cijfers te gebruiken. Als je een zin begint met een getal, dan schrijf je deze altijd voluit.
Voorbeeld: “Vijf terroristen schoten op de tank”.
Wanneer je een zin met een zeer groot getal begint, dan kun je dit oplossen door woorden als ‘in totaal’ ervoor te plaatsen.
Voorbeeld 1: “365.301 mensen bezochten de webshop van bedrijf X
Voorbeeld 2: “Driehonderdvijfenzestigduizenddriehonderdeneen mensen bezochten…
Voorbeeld 1 is incorrect en voorbeeld 2 leest totaal niet lekker.
Oplossing: “In totaal bezochten 365.301 mensen de webshop van bedrijf X

Cijfers met komma’s, zoals percentages, worden niet voluit geschreven. 
Voorbeeld: “De salesafdeling zorgt voor 38,73 procent van de totale omzet”.

 

Jou of jouw?

Veel mensen halen het persoonlijk voornaamwoord ‘jou’ en het bezittelijk voornaamwoord ‘jouw’ door de war. De -w komt alleen achter het bezittelijk voornaamwoord. Enkele voorbeelden:
Ik heb jou gebeld.” 
Die sjaal is van jou.
Dat is jouw sjaal.

 

Schrijf je dit woord nou met een ‘c’ of een ‘k’?

De Nederlandse taal bevat veel leenwoorden uit het Engels. Daardoor ontstaat er nog wel eens verwarring doordat de Engelse definitie met een ‘c’ geschreven wordt, terwijl deze in het Nederlands met een ‘k’ geschreven dient te worden. 'Electrotechniek' is onjuist. 'Elektrotechniek' is correct. De verwarring ontstaat doordat het Engelse woord ‘electricity’ met een ‘c’ geschreven wordt. In het Nederlands schrijf je ‘elektriciteit’ toch echt met een ‘k’. Woorden als productiemedewerker, factuur en directeur schrijf je wel met een ‘c’. Je kunt de woorden ‘faktuur’ en ‘direkteur’ soms nog tegenkomen, maar dit is ouderwetse spelling.

 

Wel of geen -n erachter?

Schrijf je woorden als ‘beide’, ‘sommige’ of ‘alle’’ met of zonder -n erachter?
Verwijs je naar dingen of zaken, dan voeg je geen -n toe, dus beide.
Voorbeeld: “In een relatie hebben beide partners het voor het zeggen.”
Verwijs je niet naar eerder genoemde zaken of dingen, dan schrijf je er wel een -n achter.
Voorbeeld: “In een relatie hebben beiden het voor het zeggen.

Een fout die erg veel gemaakt wordt is: “Bij deze stuur ik u het bestand”. Hoewel het misschien mooi staat, dien je hier toch echt een -n achter te schrijven: “Bij dezen stuur ik u het bestand”.

 

Lees hier verder als je meer wilt weten over veelgemaakte grammaticafouten of interpunctiefouten.

Welkom

Download onze whitepaper

Bent u op zoek naar meer informatie over stagiairs, afstudeerders of starters binnen uw vakgebied? Download dan gratis onze whitepaper.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Telefoon:
E-mailadres:
Vakgebied:

Inloggen

Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of maak gratis een account aan.

Wachtwoord vergeten

Vul je e-mailadres in en ontvang
een nieuw wachtwoord in je e-mailbox.